Archaeology

Początki mojej archeologicznej aktywności – Beginnings of my archaeological activity >>>>

Drohiczyn – miasto średniowieczne i nowożytne – medieval and modern Town: basic info in English >>>>; obszerniejszy tekst po polsku >>>>

Ostrowite – cmentarzysko wczesnośredniowieczne – early medieval burial place >>>>

Żarnów – grodzisko wczesnośredniowieczne – early medieval stronghold >>>>

Krzykowice – średniowieczna i nowożytna wieś – medieval and modern (17 th – 19 th century) village (in Polish) >>>>

Reklama