About me

Kim jestem? Who am I?Oto ja

imię name: Jerzy (tylko jedno)

nazwisko surname: Sikora

nick: Gunther

stan cywilny: żonaty married

urodzony born: 03. 07.1976

zawód occupation: archeolog archaeologist

miejsce pracy workplace : Zakład Archeologii Pomorza, Instytut Archeologii, Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego The Institute of Archaeology of the University of Lodz, Section of Archaeology of Pomerania

I trochę o mojej naukowej „karierze”:

And some of my „career”:

praca magisterska „Kazimierz Sprawiedliwy jako fundator, w świetle badań terenowych”, Łódź 2000, pod kierunkiem prof. dr hab. L. Kajzera

MA thesis „Kazimierz Sprawiedliwy as a founder, in the light of field research,” Lodz 2000, supervisor: Professor L. Kajzer

praca doktorska: „Ziemie Centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze”, Łódź 2005; promotor: prof. dr hab. L. Kajzer, recenzenci: prof. dr hab. Z. Kurnatowska, prof. dr hab. J. Szymczak.

PhD thesis: „Central Poland in the early Middle Ages. Archaeology and sttlement” Lodz 2005; supervisor: Professor L. Kajzer, the reviewers: Professors Z. Kurnatowska and J. Szymczak.

A badania terenowe? Dla archeologa to ważne, by mieć doświadczenie terenowe. Mam uprawnienia zawodowe (a więc owe 12 miesięcy prac wykopaliskowych po zakończeniu studiów) i doświadczenie w pracach o różnym charakterze:

field experience:

– ratownicze badania wielkoprzestrzenne – osadnictwo otwarte pradziejowe, wczesnośredniowieczne i nowożytne (na terenie Kopalnii Węgla Brunatnego „Bełchatów” i autostrady A2) large – scale excavations (Coal Mine „Bełchatów”, A2 motorway)

– ratownicze badania miejskie (Drohiczyn, Kraków) urban excavations: Drohiczyn, Kraków

– badania grodziska wczesnośredniowiecznego (Krzeczkowo, Żarnów) early Middle Age ringworks: Krzeczkowo, Żarnów

– badania dworów nowozytnych (Brudzew, Krzeczkowo) post – medieval manor houses: Brudzew, Krzeczkowo

– badania zamków (Sątoczno, Ujazd, Pińczów) medieval castles: Sątoczno, Ujazd, Pińczów

– szkieletowe cmentarzyska wczesnośredniowieczne i nowożytne (Dziekanowice, Dobrzyń, Drohiczyn) early medieval and post medieval burial places: Dziekanowice, Dobrzyń, Drohiczyn, Ostrowite

– wieś średniowieczna i nowożytna (Krzykowice) medieval and post medieval village: Krzykowice

Gdybyś chciał się ze mną skontaktować koniecznie, oto adres e-mail:

If you would like to contact me, here’s e-mail address:

gunthers1 MAŁPKA wp KROPKA pl

gunthers1 AT wp DOT pl

Za MAŁPKA wstaw wiadomo co, za KROPKA też. No i zlikwiduj odstępy.

Musisz jednak wiedzieć, że:

  • Zastrzegam sobie prawo nie odpowiadać na wszystkie maile. Oczywiście cieszę się z każdej znajomości, pod warunkiem, że osoba, która się ze mną kontaktuje jest kulturalna i nie napastliwa;
  • Nie możesz się spodziewać, że odpowiem na mail niezwłocznie. Kiedy jestem na wykopaliskach zazwyczaj nie mam dostępu do internetu. Kiedy wracam do domu bywa, że nie starcza mi czasu na odpisywanie;
  • Z góry zastrzegam, że nie będę zachwycony z wszelkiego rodzaju spamu, łańcuszków (także tych dobroczynnych, pobożnych, modlitwnych itp), reklam taniego oprogramowania lub ofert kupna viagry. Oprogramowania nie kupuję, bo korzystam z programów OpenSource, a z moją potencją wszystko na razie w porządku… Wszelkie adresy spod których dostanę taką korespondencję będą oznaczane jako źródła spamu. Komputer nawet nie będzie mi pokazywał więcej korespondencji od takich nadawców.

Uwaga: Wszystkie teksty, obrazki i zdjęcia mojego autorstwa publikowane są na licencji Creative Commons BY – NC – ND, co oznacza, że można je kopiować, dystrybuować i użytkować swobodnie pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy (Jerzy Sikora – Gunther), tylko w celach niekomercyjnych i niedozwolone jest tworzenie na ich bazie pochodnych.

Note: All text, images and photos published by me are licensed under Creative Commons BY – NC – ND

Reklama