Qgis i geoportal.gov.pl

Geoportal, to polski serwis internetowy umożliwiający (póki co) dostep do zamieszczonych w sieci zasobów kartograficznych. Przeglądarka geoportalu pozwala przeglądać mapy topograficzne w różniej skali, rastrowe i wektorowe, oraz ortofotomapy, którymi pokryto teren właściwie całego kraju. Serwis zapewnia też dostęp do usługi WMS, dzięki której zasoby geoportalu można przeglądać w biurkowych systemach GIS.

Jak uruchomić WMS w Qgis?

1. W Qgis dodaj nową warstwę WMS. Możesz to zrobić klikając odpowiednią opcję w panelu programu lub ikonę na pasku zadań. W oknie dialogowym wybierz „Nowy”:

qgis-gpl2Jako nazwę wpisujesz dowolną, identyfikowalną dla ciebie nazwę dla danego źródła danych (np. geoportal-orto dla ortofotomapy)

Jako URL wpisujesz jedno z:

http://maps.geoportal.gov.pl/wms_dzkat/wmservice.aspx?version=1.1.1 – dla danych katastralnych
http://maps.geoportal.gov.pl/wms_prg/wmservice.aspx?version=1.1.1 – dla Państwowego Rejestru Granic (granice miejscowości, gmin, powiatów, województw
http://maps.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx?version=1.1.1 – dla ortofotografii
http://maps.geoportal.gov.pl/wms_sozo/wmservice.aspx?version=1.1.1 – dla warstwy sozologicznej
http://maps.geoportal.gov.pl/wms_hydro/wmservice.aspx?version=1.1.1 – dla warstwy hydrologicznej
http://maps.geoportal.gov.pl/wms_topo/wmservice.aspx?version=1.1.1 – dla map topograficznych

Klikając OK zatwierdzisz dodane źródła.

2. W tym samym oknie dialogowym, z rozwijanej listy wybierz źródło, które chcesz przeglądać. Kliknij „Połącz”. W oknie dialogowym pojawi się nowe źródło (źródła). Zaznacz jedno (ważne przy mapach topograficznych – zaznaczenie wielu na raz spowoduje, że będą się wyświetlać jednocześnie) lub kilka (w warstwie z granicami). Następnie kliknij „Zmień”:

qgis-gpl3

3. Musisz zmienić układ współrzędnych na prostokątny. Wybierz z linii Układy współrzędnych prostokątnych ETRS89/Poland CS92:

qgis-gpl4

Zatwierdź klikając OK. Później kliknij „Dodaj”. W oknie warstw Qgis powinna wyświetlić się warstwa WMS.

qgis-gpl1

W Qgis, bazując na mapach WMS możesz tworzyć własne warstwy wektorowe, geolokalizować własne mapy (skany map) tworzyć mapy tematyczne etc. Ale o tym już innym razem.

Na tej stronie znajdziesz zestawienie polskich warstw WMS: http://terraobserver.blogspot.com/2009/02/polskie-serwery-wms.html

Jak widać wpisy do geoportalu różnią się nieco. Qgis wymaga bowiem podania dodatkowego parametru określającego wersję WMS (w przypadku serwerów geoportalu, nie zawsze analogiczny dopisek jest niezbędny).

Dziękuję użytkownikom forum Geoportalu za pomoc.

Geoportal utrwalił nasze wykopy

Zaglądając do geoportalu czas jakiś temu zauważyłem interesującą sprawę – otóż fotograf wykonujący zdjęcia, które posłużyły do wykonania ortofotomapy, musiał wykonywać swoją pracę w Drohiczynie wiosną 2006 roku. Na zdjęciach utrwalił bowiem prace archeologiczne, którymi miałem okazję kierować. Na ulicach Jana z Drohiczyna i Farnej widoczne są na powierzchni asfaltu piaszczyste ślady po zasypanych wykopach poddawanych wcześniej nadzorom archeologicznym. Zaś na ulicach Jagiełły i Kościelnej wyraźnie widoczne są otwarte wykopy (opisywane przez nas jako wykop J1 i K1 i K3). Obok zalegają nawet hałdy wybranej ziemi.

geoport-droh-wyk

1. Zasypane wykopy instalacji kanalizacyjnej (nadzory)

2. i 3. Niezasypane wykopy archeologiczne.

Gdyby sięgnąć do dziennika badań, można by podać z dokładnością do 1 – 3 dni datę wykonania zdjęć. Ale wybaczcie, nie zrobię tego.

Przypominam sobie, że rzeczywiście coś wówczas nad nami latało, ale myślałem, że ma to związek z wizytą Pana Prezydenta w Drohiczynie, do której miało wkrótce dojść. Wszyscy byli wówczas strasznie poddenerwowani, bo archeolodzy opóźniali pracę (cóż – nawarstwienia w tym miejscu dochodziły do niemal 3 metrów, a materiał ruchomy wywoziliśmy taczkami), a tutaj już ekipy chciały liście na drzewach malować, bo przecież nie wypada, by Prezydent wpadł do dziury, podczas witania się z Ojcem Rydzykiem. W każdym razie, pracując do późna udało nam się zakończyć odcinek na ul. Kościelnej przed przyjazdem Bardzo Ważnego Gościa i innych Niewiele Mniej Ważnych Gości. Kilka godzin przed ową historyczną wizytą ewakuowaliśmy się z Drohiczyna, wyjeżdżając na weekend do domu. Nie mogliśmy bowiem znieść kurzu jakim zasypywały nas szarżujące po Placu Kościuszki samochody BOR…

Ot, takie wspomnienia dziadka Paździerzaka…

Co z geoportalem?

Szanowni czytelnicy – może ktoś z was wie cóż się dzieje z tą „szacowną” stroną?

Przypomnę, że geoportal miał być rozbudowanym portalem, w którym mieliśmy uzyskać wszelkie informacje dotyczące danych geograficznych i katastralnych. Wersja próbna geoportalu pojawiła się bodajże w 2006 roku i umożliwiała przeglądanie map dla obszaru całej polski: rastrowej (skany stosunkowo słabej jakości), wektorowej (o niewielkiej dokładności) i ortofotomapy (o znacznej dokładności, czarno-białe, niestety już obecnie nieaktualne). Miał być też model terenu, ale jego jakość pozostawia wiele… hmmm… może należałoby pominąć jego obecność. W każdym razie w tej wczesnej wersji geoportalu mogliśmy poprzeglądać sobie mapy.

Mogliśmy, bo od jakiegoś czasu już nie możemy, a przynajmniej ja nie mogę. Próba przeglądania geoportalu, za pomocą przeglądarek Firefox (2,xx i 3,xx) i Opera zawodzi. Nawet Internet Explorer uruchomiony pod maszyną wirtualną na WinXP nie daje rezultatów.

W czerwcu 2008 r. miała pojawić się pełna wersja geoportalu. Może obecne problemy wynikają z prac na serwerze? Oby… Zresztą i wcześniej geoportal miał tendencje do generowania problemów technicznych.

W 2006 r., kiedy pojawiał się geoportal, serwis vagla.pl poświęcił mu nieco miejsca. Poszło o udostępnianie publicznych danych. Docelowo bowiem dane udostępniane za pośrednictwem geoportalu mają być płatne. Zresztą i dzisiaj zasoby udostępniane prze lokalne wydziały geodezji i katastru kosztują. I to wcale nie mało. Abstrahując od kwestii prawnych poruszanych przez vaglę, powiedzmy sobie szczerze – nie znam powodów dla których, dane opracowane za moje podatki, przez państwowe instytucje, miałyby być udostępniane mi komercyjnie.

Czego ja oczekuję od geoportalu? Po pierwsze by działał. Po drugie by udostępniał dane nie tylko do przeglądania, ale także do pracy (np. w postaci danych WMS do przeglądania w aplikacjach GIS). Powinien udostępniać mapy rastrowe (mamy mapy w układzie 65 dla całego kraju, ale też nowsze w układzie 92), najlepiej w formie geotiffów, ortofotomapy i mapy wektorowe. Powinien też zawierać podstawowe informacje geograficzne i geodezyjne, np. dotyczące rozmieszczenia (i wartości) dla państwowych punktów wysokościowych (reperów). Właśnie coś takiego mi się marzy, choć znając realia naszego kraju raczej nie należy na to liczyć…

Na razie pozostaje czekać, że może zacznie działać…