Dołączyłem do „naukowego Fejsbuka”

Tym naukowym „Fejsbukiem” jest oczywiście serwis academia.edu. Trochę się wstydzę, bo kiedyś obiecałem sobie, że nie dam się omamić tzw. portalom społecznościowym, ale w tym przypadku idea wydaje się być słuszna: ludzie dzielą się swoimi dokonaniami, można „spotkać” sporo osób zajmujących się podobnymi zagadnieniami i „coś” od nich wziąć, można zorientować się w tym, któż jeszcze oprócz Ciebie zajmuje się danym zagadnieniem. Wygląda fajnie. No i można tutaj poczytać ludzi takich jak Heinrich Härke, Florin Curta, Howard Williams, czy z Polski Andrzej Janowski i wielu innych.

Z zapisaniem się do academia.edu noszę się już mniej więcej od pół roku, lub dłużej. Ale cały czas jakoś czasu brakowało na to, żeby coś tam poskanować i dorzucić. Aż przyszły święta i długie weekendy, podczas, których oprócz sprzątania, goszczenia i bycia goszczonym mogłem dokonać zakupu nowego skanera, który lepiej skanuje tekst, gorzej skanuje zdjęcia niż stary, ale za to jak szybko!

Na razie wrzuciłem kilka tekstów:

Uwagi na temat tzw. Opactwa Panny Marii w Tumie pod Łęczycą, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 3-4, 2002, 392-404

Drohiczyn średniowieczny i nowożytny w świetle badań z roku 2006, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, nr 5, 2009, 153-195 (współautor: A. Andrzejewski)

Grodzisko wczesnośredniowieczne na Górze Chełmo. Badania, interpretacje, hipotezy, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria etnograficzna”, nr 34, 2008, 21-35 (Chciałem nadmienić, że z tłumaczeniem tego Summary nie miałem nic wspólnego – kazali zrobić po polsku)

Może kiedyś dorzucę coś jeszcze.

Reklama

Teksty wrzucam

Teksty wrzucam, zgodnie z rozmaitymi obietnicami. Pierwszy to przed – publikacyjna wersja tego co ukazało się w ostatniej Slavii Antiqua (t. 48). W stosunku do wersji wydrukowanej ma mniej obrazków (nie ma co żałować), pochodzi sprzed korekty (więc mogą być byki), ma inny układ stron oraz ma tradycyjne przypisy (w druku zmienione na oksfordzkie). Jeśli więc ktoś potrzebuje tekstu oryginalnie sformatowanego, będzie musiał pofatygować się do biblioteki.

Polska Centralna we wczesnym średniowieczu, w świetle badań archeologicznych i osadniczych.

Drugi tekst, to podobna wersja artykułu zamieszczonego w Pracach i Materiałach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna. Także jest sprzed korekty, ma ograniczoną ilość ilustracji, inny układ stron. Przypisy są takie jak w wersji drukowanej. Tekst powstał przy okazji publikacji wyników etnologicznego projektu badawczego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego związanego z badaniami w rejonie Góry Chełmo. Miał stanowić rodzaj archeologicznej ilustracji dla tych badań.

Grodzisko wczesnośredniowieczne na Górze Chełmo. Badania, interpretacje, hipotezy.

Może się przyda komuś.

Do poczytania

Troszkę lektury on-line:

Archaeology Data Service – z masą dostępnych zasobów – opracowań, dokumentacji z badań, prac doktorskich etc, w tym, np:

Medieval Archaeology – czasopismo dostępne w pdf.

Istituto Italiano dei Castelli – włoska instytucja badająca zamki – dostępne w pdf egzemplarze popularnonaukowego czasopisma Cronache Castellane.

Portale di Archeologia Medievale – włoski portal archeologi średniowiecznej. Pod tym adresem dostępne są w postaci pdf archeologiczno – mediewistyczne publikacje, w tym „Archeologia Medievale”.

Trochę czeskich (i nie tylko) tekstów

Buszując po internecie i oglądając stronki czeskich uczelni wykładających archeologię natrafiłem na odnośniki do kilku tekstów, które mogą się komuś przydać:

http://www.kar.zcu.cz/texty.php

http://uprav.ff.cuni.cz/

I to co mnie ucieszyło najbardziej: e-book Jiří Macháčka: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely, na stronie http://www.phil.muni.cz/archeo/uam/htm/. Książki w formacie pdf szukaj pod zakładką Oddeleni archeologiePublikace, na samym dole strony.

I na dokładkę coś od sąsiadów zza zachodniej granicy: http://www.mittelalterarchaeologie.de/publik.htm

Oraz zza granicy północnej: http://fornvannen.se/fornvannen.html – niestety tylko część artykułów jest a cywilizowanych językach (czytaj: po angielsku lub niemiecku)…

Miłej lektury!