Uwaga na ostatnią aktualizację Mageia

Aktualizacja:

Już wszystko gra. Zbyt wcześnie wypuszczono pierwsze trzy pakiety. Pełna aktualizacja obejmuje wszystkie pakiety LibreOffice. Po południu pojawił się komplet.

Pospieszyłeś się Luk…

Oryginalna wiadomość:

Pojawiła się nowa aktualizacja Mandrivy. Instaluje ona nowe wersje pakietów:

autocorr-en
autocorr-pl
libreoffice-opensymbol-fonts

Jednocześnie wyświetla komunikat, z którego można się zorientować, że usunięte z powodu zależności zostaną komponenty Libre Office. Na ich miejsce nie pojawia się żadna nowa wersja. Prawdopodobnie deweloperzy magei postanowili oderwać nas na święta od pracy wyrzucając z systemu pakiet biurowy. Dlatego proponuję wstrzymać się od instalowania tej aktualizacji jeśli jeszcze mamy coś do zrobienia.

Poniżej treść komunikatu systemowego informującego o odinstalowaniu elementów LO:

Poniższe pakiety muszą być usunięte aby zaktualizować inne:
libreoffice-base-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libsvtlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libjvmfwk.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libutllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsfxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libeditenglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxcorelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtklx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libdbtoolslx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsotlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libcomphelp4gcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego libfwelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvcllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucbhelper4gcc3.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libdbulx.so()(64bit),
z powodu brakującego libi18nisolang1gcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego libxolx.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-calc == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libforuilx.so()(64bit),
z powodu brakującego libforlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-ure == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit))
libreoffice-calc-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libsvtlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_xolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libooxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libfilelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libutllx.so()(64bit),
z powodu brakującego liblnglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsfxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucpfile1.so()(64bit),
z powodu brakującego libmsfilterlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libeditenglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxcorelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsaxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtklx.so()(64bit),
z powodu brakującego libpackage2.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_svtlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libdbtoolslx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbasegfxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsotlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libdrawinglayerlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_ofalx.so()(64bit),
z powodu brakującego libcomphelp4gcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego libsblx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_solx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvclplug_genlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucb1.so()(64bit),
z powodu brakującego libvcllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvclplug_gtklx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucbhelper4gcc3.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libbf_sblx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvbahelperlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libavmedialx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsofficeapp.so()(64bit),
z powodu brakującego libi18nisolang1gcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego liblegacy_binfilterslx.so()(64bit),
z powodu brakującego libxolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libfwllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_svxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libstore.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_salhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libreg.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-ure == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit))
libreoffice-core-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-opensymbol-fonts == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_salhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-ure == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit))
libreoffice-draw-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego liblnglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucpfile1.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxcorelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libpackage2.so()(64bit),
z powodu brakującego libsdlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvclplug_genlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucb1.so()(64bit),
z powodu brakującego libvclplug_gtklx.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libsofficeapp.so()(64bit),
z powodu brakującego libxolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libfwllx.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-graphicfilter == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libstore.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libreg.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-ure == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-pdfimport == 3.3.3.1-0.1.mga1)
libreoffice-graphicfilter-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libsvtlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libutllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libeditenglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxcorelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbasegfxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libcomphelp4gcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego libvcllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtllx.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libxolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-ure == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit))
libreoffice-impress-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego liblnglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucpfile1.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxcorelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libpackage2.so()(64bit),
z powodu brakującego libsdlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvclplug_genlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucb1.so()(64bit),
z powodu brakującego libvclplug_gtklx.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libsofficeapp.so()(64bit),
z powodu brakującego libxolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libfwllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libstore.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libreg.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-ure == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-presenter-screen == 3.3.3.1-0.1.mga1)
libreoffice-java-common-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1)
libreoffice-kde-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libvclplug_genlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvcllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtllx.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit))
libreoffice-langpack-pl-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1)
libreoffice-math-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libsvtlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_xolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libutllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsfxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libeditenglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxcorelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtklx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_svtlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libi18npaperlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsotlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libcomphelp4gcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_solx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvcllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucbhelper4gcc3.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego liblegacy_binfilterslx.so()(64bit),
z powodu brakującego libxolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_svxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-ure == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit))
libreoffice-pdfimport-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libreoffice-core[*],
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-draw == 3.3.3.1-0.1.mga1)
libreoffice-presentation-minimizer-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libreoffice-core[*],
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-impress == 3.3.3.1-0.1.mga1)
libreoffice-presenter-screen-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libreoffice-core[*],
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-impress == 3.3.3.1-0.1.mga1)
libreoffice-ure-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libjvmfwk.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libjvmaccessgcc3.so.3()(64bit))
libreoffice-wiki-publisher-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libreoffice-core[*],
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-writer == 3.3.3.1-0.1.mga1)
libreoffice-writer-3.3.3.1-0.1.mga1.x86_64
(z powodu brakującego libsvtlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_xolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libooxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libutllx.so()(64bit),
z powodu brakującego liblnglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsfxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucpfile1.so()(64bit),
z powodu brakującego libmsfilterlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libi18nutilgcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego libeditenglx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxcorelx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsaxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtklx.so()(64bit),
z powodu brakującego libpackage2.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_svtlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libi18npaperlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbasegfxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsotlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsvxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_ofalx.so()(64bit),
z powodu brakującego libcomphelp4gcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego libsblx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_solx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvclplug_genlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucb1.so()(64bit),
z powodu brakującego libvcllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libtllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvclplug_gtklx.so()(64bit),
z powodu brakującego libucbhelper4gcc3.so()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-core == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libbf_sblx.so()(64bit),
z powodu brakującego libvbahelperlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libsofficeapp.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_golx.so()(64bit),
z powodu brakującego libi18nisolang1gcc3.so()(64bit),
z powodu brakującego libswlx.so()(64bit),
z powodu brakującego liblegacy_binfilterslx.so()(64bit),
z powodu brakującego libxolx.so()(64bit),
z powodu brakującego libfwllx.so()(64bit),
z powodu brakującego libbf_svxlx.so()(64bit),
z powodu brakującego libstore.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_salhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_cppu.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libreg.so.3()(64bit),
z powodu niesatysfakcjonującego pakietu libreoffice-ure == 3.3.3.1-0.1.mga1,
z powodu brakującego libuno_cppuhelpergcc3.so.3()(64bit),
z powodu brakującego libuno_sal.so.3()(64bit)

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s